Klachten

Wat kun je doen als je een klacht over mijn behandelingen hebt?

Laat het me weten dat je ergens niet over tevreden bent!

Eerst proberen we of we er samen uit kunnen komen. Als dit niet lukt, kun je je klacht melden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).

De gratis toegankelijke en onafhankelijke klachtenfunctionaris zet zich in om samen met jou en mij tot een oplossing te komen.

Als we dan nog niet tot een oplossing komen, betaal het klachtengeld (€125) en dien de klacht opnieuw in. Het klachtengeld ontvang je terug indien je in het gelijk wordt gesteld.

Beide partijen worden gehoord door de GAT-geschillencommissie. De GAT-geschillencommissie doet een passende en bindende uitspraak.

Ik val als CAT-kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ook val ik expliciet onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) het TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg).

Sitemap