Beroepscode

Een Kwaliteitstherapeut belooft te
handelen naar deze beroepscode

Een Kwaliteitstherapeut handelt altijd naar het welzijn
van de cliënt. In geen enkel geval worden behandelingen
gegeven, producten voorgeschreven of therapieën
toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op
wat voor manier dan ook

Een Kwaliteitstherapeut is zich bewust van een relatie
tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert
en respecteert deze altijd

In geen enkel geval worden behandelingen gegeven,
producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in
strijd zijn met de Nederlandse wet

Indien een Kwaliteitstherapeut constateert dat de cliënt
een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft,
raadt de Kwaliteitstherapeut de cliënt aan een bezoek te
brengen aan een reguliere arts

Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een
Kwaliteitstherapeut wordt door de alternatieve therapeut
als vertrouwelijk behandeld

Een Kwaliteitstherapeut respecteert de stichting
Complementaire Kwaliteitstherapeuten

Sitemap